Kierownictwo

st. kpt. mgr inż. Sylwester Kochanowicz

Stanowisko: Komendant Powiatowy

Tel: 15 868 20 71

Email: opatow@straz.kielce.pl

st. bryg. mgr inż. Grzegorz Szewczyk

Stanowisko: Zastępca Komendanta Powiatowego

Tel: 15 868 41 02

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie

ul. Kościuszki 39, 27-500 Opatów

Telefon kontaktowy

fax. 15 868 41 01

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

/vshrl1965z/SkrytkaESP