I  ZMIANA SŁUŻBOWA II  ZMIANA SŁUŻBOWA III  ZMIANA SŁUŻBOWA
asp. sztab. Krzysztof Mazur - d-ca zmiany
asp. sztab. Mariusz Szczepański
asp. Rafał Rutkowski
asp. Łukasz Masternak
asp. Grzegorz Czub
asp. Sebastian Czerwik
mł. ogn. Dariusz Łokieć
mł. ogn. Łukasz Bień
mł. ogn. Rafał Kijanka
st. sekc. Piotr Jedlikowski
str. Michał Bugajski
 

asp. sztab. Sławomir Czerwik - d-ca zmiany
st. asp. Tomasz Krawczykowski
asp. Tomasz Murdza
mł. asp. Wojciech Bednarski
mł. asp. Jakub Łowicki
ogn. Marcin Stępień
ogn. Dariusz Chlebny
ogn. Sławomir Murek
st. sekc. Bartłomiej Popek
str. Grzegorz Zięba

asp. sztab. Marcin Pater - d-ca zmiany
asp. Sylwester Jankowski
asp. Grzegorz Pargieła
mł. asp. Michał Mazurkiewicz
ogn. Sebastian Bryk
ogn. Marcin Gad
ogn. Tomasz Czarnecki
mł. ogn. Piotr Cedro
mł. ogn. Daniel Brzeziński
mł. ogn. Łukasz Brelak
sekc. Marcin Kotaś
str. Łukasz Bujak

 

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie

ul. Kościuszki 39, 27-500 Opatów

Telefon kontaktowy

fax. 15 868 41 01

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

/vshrl1965z/SkrytkaESP