I  ZMIANA SŁUŻBOWA II  ZMIANA SŁUŻBOWA III  ZMIANA SŁUŻBOWA
asp. sztab. Krzysztof Mazur - d-ca zmiany
asp. sztab. Mariusz Szczepański
asp. Rafał Rutkowski
asp. Łukasz Masternak
asp. Grzegorz Czub
mł. asp. Sebastian Czerwik
mł. ogn. Dariusz Łokieć
mł. ogn. Jarosław Kwiatek
mł. ogn. Łukasz Bień
mł. ogn. Rafał Kijanka
st. sekc. Piotr Jedlikowski
 
asp. sztab. Sławomir Czerwik - d-ca zmiany
st. asp. Tomasz Krawczykowski
asp. Tomasz Murdza
mł. asp. Jakub Łowicki
ogn. Marcin Stępień
ogn. Dariusz Chlebny
mł. ogn. Sławomir Murek
mł. ogn. Wojciech Bednarski
st. sekc. Bartłomiej Popek

asp. sztab. Marcin Pater - d-ca zmiany
asp. Sylwester Jankowski
asp. Grzegorz Pargieła
mł. asp. Michał Mazurkiewicz
ogn. Sebastian Bryk
mł. ogn. Marcin Gad
mł. ogn. Tomasz Czarnecki
st. sekc. Piotr Cedro
st. sekc. Daniel Brzeziński
st. sekc. Łukasz Brelak
sekc. Marcin Kotaś

 

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie

ul. Kościuszki 39, 27-500 Opatów

Telefon kontaktowy

fax. 15 868 41 01

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

/vshrl1965z/SkrytkaESP