Kierownictwo JRG

kpt. inż. Bernard Bednarczyk

Stanowisko: Dowódca JRG

Tel: 15 868 20 71 wew. 120

Email: dca.jrg.opatow@straz.kielce.pl

asp. sztab. Janusz Czerwik

Stanowisko: Zastępca Dowódcy JRG

Tel: 15 868 20 71 wew. 121

Email: zca.jrg.opatow@straz.kielce.pl

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie

ul. Kościuszki 39, 27-500 Opatów

Telefon kontaktowy

fax. 15 868 41 01

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

/vshrl1965z/SkrytkaESP