W dniu 25 lutego 2020 roku strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Opatowie przeprowadzili ćwiczenia na obiekcie budynku Urzędu Gminy w Lipniku. Sekretarz Gminy Lipnik Pan Wojciech Zdyb przedstawił charakterystykę obiektu i zapoznał strażaków z obiektem. Następnie przystąpiono do ćwiczenia praktycznego. Scenariusz zakładał pożar w pomieszczeniu kotłowni znajdującej się w podpiwniczeniu budynku, w wyniku którego dwie osoby zostały poszkodowane.

Ćwiczenia zostały przeprowadzone w ramach doskonalenia zawodowego i miały na celu zapoznanie z obiektem oraz występującymi zagrożeniami, zapoznanie z możliwością realizacji zapotrzebowania wodnego do celów gaśniczych, możliwościami dojazdu oraz sposobami ewakuacji, doskonalenie umiejętności praktycznych z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz doskonalenie współpracy z jednostkami OSP. 

W ćwiczeniach udział brała zmiana służbowa z JRG Opatów oraz dwie jednostki OSP z terenu gminy Lipnik.: OSP Lipnik, OSP Włostów.

 

Opracował: kpt. Bernard Bednarczyk.

Zdjęcia: Mariusz Olech, Kierownik Referatu Organizacyjnego, Urząd Gminy w Lipniku.

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie

ul. Kościuszki 39, 27-500 Opatów

Telefon kontaktowy

fax. 15 868 41 01

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

/vshrl1965z/SkrytkaESP

Odwiedzin dziś 7

Odwiedzin od 05.02.2019 43553

Kubik-Rubik Joomla! Extensions