W dniu 22 stycznia 2020 roku w ramach doskonalenia zawodowego zmian służbowych przeprowadzono ćwiczenia na obiekcie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ożarowie.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury swoją działalnością obejmuje miasto i gminę Ożarów. Realizuje on zadania w dziedzinie wychowania, edukacji, upowszechniania kultury ogólnonarodowej, regionalnej i środowiskowej. Budynek MGOK w Ożarowie o powierzchni ok. 1700 m2 zakwalifikowany został do kategorii zagrożenia ludzi ZL I. Na widowni głównej sali widowiskowej podczas występów może przebywać 240 osób. Ogrzewanie obiektu realizowane jest poprzez kotłownię gazową zlokalizowaną w wydzielone części budynku. Obiekt posiada dwa przeciwpożarowe wyłączniki prądu.

Scenariusz ćwiczeń zakładał pożar w sali widowiskowej usytułowanej na parterze obiektu. Strażacy wyposażeni w sprzęt ochrony układu oddechowego ewakuowali osobę poszkodowaną oraz ugasili powstały pożar.

Celem tych ćwiczeń było doskonalenie zasad prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych na tego typu obiektach, sprawdzenie współdziałania zastępów JRG z jednostkami OSP oraz personelem MGOK w Ożarowie w zakresie prowadzenia ewakuacji ludzi i działań ratowniczo - gaśniczych, jak również zapoznanie się strażaków z obiektem.

W ćwiczeniach udział brały zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Opatowie oraz zastęp z Ochotniczej Straży Pożarnej w Ożarowie.

 

Opracował: kpt. Bernard Bednarczyk

Zdjęcia: mł. asp. Kamil Cebula

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie

ul. Kościuszki 39, 27-500 Opatów

Telefon kontaktowy

fax. 15 868 41 01

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

/vshrl1965z/SkrytkaESP

Odwiedzin dziś 2

Odwiedzin od 05.02.2019 43548

Kubik-Rubik Joomla! Extensions