Plan konferencji w ramach ogólnopolskiej kampanii

„ Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”

 

8 listopada 2019 r. godz. 9:00

 

 1. Otwarcie Konferencji -  Tomasz Staniek - Starosta Opatowski;
  • powitanie uczestników konferencji w tym zaproszonych gości i przedstawicieli mediów,
  • przedstawienie tematu konferencji:

     Zapobieganie – jako jeden z głównych elementów ograniczenia liczby ofiar pożarów i zaczadzeń,

 • przedstawienie prelegentów:
  • kpt. Sylwester Kochanowicz – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie,
  • Edward Kwiatkowski – Przedstawiciel Krajowej Izby Kominiarzy odział w Kielcach.
 1. Cel tematyczny konferencji  

Konferencja przeprowadzona jest w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”. Prelekcje będą dotyczyły zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.  Celem konferencji jest także uświadomienie mieszkańcom jakie korzyści niesie właściwa eksploatacja i przegląd instalacji i urządzeń grzewczych oraz zamontowanie detektorów czadu w mieszkaniach i domach jednorodzinnych.

 1. Prelekcja dotycząca bezpieczeństwa przeciwpożarowego - st. kpt. Sylwester Kochanowicz – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie.
 2. Prelekcja z zakresu eksploatacji oraz przeglądów instalacji i urządzeń grzewczych – obowiązki właścicieli i zarządców obiektów - Edward Kwiatkowski, Przedstawiciel Krajowej Izby Kominiarzy odział  w Kielcach.
 3. Zaproszenie mieszkańców powiatu opatowskiego na II edycję Powiatowego Programu Edukacyjno – Informacyjnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, która odbędzie się 13 listopada w środę o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Opatowie. Spośród uczestników, którzy zgłoszą się i wezmą udział w Programie, wylosowanych zostanie 15 osób, którym zostaną przekazane i zamontowane detektory tlenku węgla – zgodnie z regulaminem powiatowego Programu, który znajduje się na stronach internetowych Starostwa i Komendy Powiatowej PSP w Opatowie.
 4. Dyskusja
 5. Wnioski
 6. Zamknięcie Konferencji.

 

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie

ul. Kościuszki 39, 27-500 Opatów

Telefon kontaktowy

fax. 15 868 41 01

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

/vshrl1965z/SkrytkaESP

Odwiedzin dziś 27

Odwiedzin od 05.02.2019 51860

Kubik-Rubik Joomla! Extensions