Zgodnie z poleceniem Komendanta Głównego PSP w Warszawie, strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Opatowie włączyli się w udzielenie wsparcia w zakresie tymczasowego przechowania środków ochrony indywidualnej i środków dezynfekcyjnych oraz pomoc  w ich dystrybucji dla poszczególnych placówek oświatowych z terenu powiatu opatowskiego.

 Ww. środki zostały przekazane przez Ministerstwo Zdrowia i mają one na celu między innymi zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusem SARS-Cov-2.  Przy współpracy z Pocztą Polską środki ochrony indywidualnej są transportowane z magazynów Agencji Rezerw Materiałowych do jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Następnie z magazynów komend PSP powyższe środki pobierane są przez przedstawicieli poszczególnych szkół. Ww. akcja pomocowa ma zakończyć się 31 sierpnia 2020r.

 

 

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie

ul. Kościuszki 39, 27-500 Opatów

Telefon kontaktowy

fax. 15 868 41 01

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

/vshrl1965z/SkrytkaESP

Odwiedzin dziś 27

Odwiedzin od 05.02.2019 51860

Kubik-Rubik Joomla! Extensions