10 lutego 2020 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie odbyła się narada roczna podsumowująca działania opatowskich strażaków w 2019 roku. 

Naradę od przywitania gości rozpoczął komendant powiatowy PSP w Opatowie st. kpt. Sylwester Kochanowicz. Podczas odprawy przedstawiono informacje w zakresie operacyjno-szkoleniowych, kontrolno-rozpoznawczych, kwatermistrzowsko- technicznych oraz w zakresie działań podejmowanych przez JRG Opatów.

Omawiano kolejno statystykę zdarzeń za rok 2019 wraz z charakterystyką zdarzeń, podsumowano ćwiczenia powiatowe, które zostały przeprowadzone 9 kwietnia 2019 r. oraz ćwiczenia na obiektach. Ponadto omówiono tematykę związaną ze szkoleniem pożarniczym, gotowością bojową jednostek OSP, przeglądami sprzętu silnikowego, dofinansowaniem jednostek OSP oraz podjętą działalność prewencyjną.

Omówione zostało współdziałanie operacyjne służb działających na terenie powiatu oraz współpraca z przedstawicielami władz samorządowych.

W 2019 roku w powiecie opatowskim miało miejsce 550 zdarzeń. Jednostki PSP oraz OSP interweniowały podczas: 190 pożarów, 348 miejscowych zagrożeń oraz 12 alarmów fałszywych, w których rannych zostało 101 osób a śmierć poniosło 16.

Przybyły na odprawę roczną zastępca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Robert Sabat podziękował funkcjonariuszom PSP, druhom jednostek OSP a także przedstawicielom władz samorządowych za wzorową współpracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa w powiecie opatowskim. Ponadto zastępca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP wręczył druhowi Arkadiuszowi Kroczkowi – Prezesowi OSP Ożarów pamiątkowy grawerton wyróżniając w ten sposób jednostkę OSP Ożarów, która w 2019 roku wyjechała do 103 interwencji.   

Na zakończenie narady Komendant Powiatowy PSP w Opatowie złożył podziękowania wszystkim, którzy poprzez swoją działalność wspierali przedsięwzięcia zmierzające do poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu opatowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

 

Opracowanie: st. kpt. Sebastian Saramański

Zdjęcia: mgr Dariusz Serweta

 

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie

ul. Kościuszki 39, 27-500 Opatów

Telefon kontaktowy

fax. 15 868 41 01

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

/vshrl1965z/SkrytkaESP

Odwiedzin dziś 3

Odwiedzin od 05.02.2019 43549

Kubik-Rubik Joomla! Extensions