6 grudnia 2017 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie odbył się uroczysty apel z okazji złożenia ślubowania przez strażaków przyjętych do służby.
Ślubowanie złożyli dwaj strażacy przyjęci do służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej: str. Damian Noga i str. Michał Piwowarczyk. Ślubowanie przyjął komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie kpt. Sylwester Kochanowicz w obecności sztandaru i załogi komendy. Str. Damian Noga i str. Michał Piwowarczyk już 11 grudnia rozpoczną zdobywanie pierwszych strażackich kwalifikacji w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy na szkoleniu podstawowym w zawodzie strażak.
 

Opracowanie: bryg. Leszek Szymański

Zdjęcia: mł. ogn. Łukasz Bień

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie

ul. Kościuszki 39, 27-500 Opatów

Telefon kontaktowy

fax. 15 868 41 01

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

/vshrl1965z/SkrytkaESP