30 listopada 2017 r. komendant powiatowy PSP w Opatowie kpt.mgr inż. Sylwester Kochanowicz uczestniczył w spotkaniu z szefem MSWiA Mariuszem Błaszczakiem, który spotkał się z przedstawicielami służb podległych MSWiA, na podsumowaniu sprawozdań z realizacji Programu Modernizacji Służb Mundurowych oraz jego wpływu na poprawę bezpieczeństwa w województwie świętokrzyskim.
 
Podczas spotkania świętokrzyski komendant wojewódzki st. bryg. Adam Czajka, omówił stopień 
realizacji uchwalonej w połowie 2016 roku ustawy modernizacyjnej.
Program modernizacji Państwowej Straży Pożarnej objął w województwie świętokrzyskim dwie kluczowe inwestycje budowlane, tj. rozbudowę Jednostki Ratowniczo–Gaśniczej nr 1 w Kielcach oraz rozbudowę Jednostki Ratowniczo–Gaśniczej nr 4 w Chmielniku. Zrealizowanie obydwu przedsięwzięć jest możliwe między innymi dzięki środkom finansowym pochodzącym z Programu Modernizacji – łącznie do 2020 roku będzie to kwota 17 297 000 zł.
W 2017 roku ze środków programu modernizacji zakupiono sprzęt teleinformatyczny za kwotę 372 000 zł. W bieżącym roku dotacja dla podmiotów tworzących krajowy system ratowniczo – gaśniczy wyniosła 3 250 000 zł i była o prawie 50 000 zł większa niż w roku ubiegłym. Udało się zrealizować między innymi zakup 6 samochodów ratowniczo – gaśniczych, 8 łodzi ratowniczych, a także po raz pierwszy na dużą skalę przeprowadzić niezbędne remonty w 76 strażnicach ochotniczych straży pożarnych włączonych do KSRG.
Dotacje dla jednostek OSP spoza krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego były w roku bieżącym wyższe o ponad 200 000 zł w stosunku do roku ubiegłego, dzięki czemu udało się zrealizować między innym zakup 5 samochodów ratowniczo – gaśniczych, 4 łodzi ratowniczych, a także przeprowadzić prace remontowe w 78 strażnicach OSP spoza krajowego systemu ratowniczo gaśniczego.
Łącznie dzięki dotacjom z budżetu państwa potencjał ratowniczy województwa świętokrzyskiego 
powiększył się o 11 pojazdów pożarniczych, 12 łodzi ratowniczych oraz znaczne ilości sprzętu 
specjalnego, który na co dzień pomaga w ratowaniu życia, zdrowia oraz mienia mieszkańców naszego regionu.
Po spotkaniu minister dokonał uroczystego przekazania dla Komendy Powiatowej PSP w Starachowicach średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem terenowym marki MAN o wartości 957 924 zł. 
Znaczna część środków finansowych pochodziła z budżetu państwa, które zostały przekazane w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020".
 
 
Opracowanie: mł.bryg. Mirosław Wicha KP PSP Opatów
Zdjęcia: archiwum KW PSP Kielce

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie

ul. Kościuszki 39, 27-500 Opatów

Telefon kontaktowy

fax. 15 868 41 01

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

/vshrl1965z/SkrytkaESP