20 listopada 2017 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie odbył się uroczysty apel z okazji nadania wyższych stopni służbowych.
Apel rozpoczął się od złożenia meldunku p.o. zastępcy świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Tomaszowi Bajerczakowi przez zastępcę dowódcy JRG asp. sztab. Janusza Czerwika.
Głównym punktem apelu było wręczenie aktów nadania awansów.
Awanse na wyższy stopień otrzymali:
- mł. asp. Sebastian Czerwik na stopień aspiranta,
- mł. ogn. Tomasz Czarnecki na stopień ogniomistrza,
- mł. ogn. Sławomir Murek na stopień ogniomistrza.
Wręczenia decyzji awansowych dokonał p.o. zastępca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Tomasz Bajerczak w asyście p.o. komendanta powiatowego PSP w Opatowie kpt. Sylwestra Kochanowicza. Pan bryg. Tomasz Bajerczak w swym okolicznościowym przemówieniu pogratulował strażakom otrzymanych awansów oraz wyraził słowa uznania za profesjonalizm strażaków z Opatowa w czasie prowadzonych działań ratowniczo – gaśniczych oraz realizacji bieżących zadań służbowych.
 
Opracowanie: bryg. Leszek Szymański, KP PSP w Opatowie
Zdjęcia: mgr inż. Dariusz Serweta, KP PSP w Opatowie
 

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie

ul. Kościuszki 39, 27-500 Opatów

Telefon kontaktowy

fax. 15 868 41 01

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

/vshrl1965z/SkrytkaESP