W związku z rozpoczynającymi się zimowymi feriami, strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie w dniu 14 stycznia 2019 roku odwiedzili dzieci uczestniczące w zajęciach organizowanych przez  Opatowski Ośrodek Kultury. W ramach akcji ,,Bezpieczne Ferie 2019″ przeprowadzono prelekcje dla dzieci i młodzieży na temat zasad bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku, ...

W dniu 28 grudnia 2018 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie  odbyło się spotkanie, podczas którego komendant powiatowy st. kpt. Sylwester Kochanowicz  przekazał na ręce prezesów i naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego karty uprawniające do rabatu na zakup  paliwa w sieci PKN Orlen. W ...

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie

ul. Kościuszki 39, 27-500 Opatów

Telefon kontaktowy

fax. 15 868 41 01

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

/vshrl1965z/SkrytkaESP