18 kwietnia 2018 r. w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach odbyła się narada służb z udziałem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego. W naradzie uczestniczyli: zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Marek Jasiński, zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Helena Michalak, wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek, komendant wojewódzkiego Policji w Kielcach ...

28 kwietnia 2018 roku  o godzinie 9:00 w Centrum Kształcenia w Lipniku, a następnie o godzinie 12:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Sadowiu odbędą się spotkania, które zapoczątkują cykl spotkań informacyjno-edukacyjnych  dla  rolników z powiatu opatowskiego. Spotkania będą odbywać się w ramach akcji edukacyjno- informacyjnej organizowanej przy współpracy Placówki Terenowej ...

6 kwietnia 2018 roku w Bydgoszczy zainaugurowano ogólnopolską kampanię społeczną „Stop pożarom traw”. ...

13 kwietnia 2018 r. w Zespole Szkół nr 2 w Opatowie odbyły się eliminacje powiatowe XLI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem "Młodzież Zapobiega Pożarom". Otwarcia eliminacji powiatowych dokonał komendant powiatowy PSP w Opatowie kpt. mgr inż. Sylwester Kochanowicz. ...

W dniach od 3 marca do 8 kwietnia 2018r. w siedzibie tutejszej komendy zostało zorganizowane i przeprowadzone szkolenie podstawowe dla strażaków ratowników  OSP. ...

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie

ul. Kościuszki 39, 27-500 Opatów

Telefon kontaktowy

fax. 15 868 41 01

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

/vshrl1965z/SkrytkaESP