W dniu 21 czerwca 2018 r. na terenie zbiornika wodnego w Maruszowie w ramach doskonalenia zawodowego miały miejsce ćwiczenia z zakresu działań ratowniczych na wodzie dla strażaków z jednostki ratowniczo-gaśniczej oraz jednostek ochotniczych straży pożarnych posiadających na swym wyposażeniu łodzie.

Ćwiczono różne warianty podejmowania poszkodowanego z wody, wykorzystanie sprzętu do ratowania osób tonących: rzutek ratowniczych, koła ratunkowego, łodzi i pontonu. Omówiono tematy związane z procesem tonięcia, hipotermią i udzielaniem kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom podtopionym i wychłodzonym oraz współdziałanie podczas prowadzonych akcji ratowniczych.

W ćwiczeniach udział brały 2 zastępy z JRG Opatów, zastęp z OSP Ożarów oraz zastęp z OSP Brzezie. 

 

Opracowanie: kpt. Bernard Bednarczyk KP PSP Opatów

Zdjęcia: kpt. Bernard Bednarczyk KP PSP Opatów

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie

ul. Kościuszki 39, 27-500 Opatów

Telefon kontaktowy

fax. 15 868 41 01

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

/vshrl1965z/SkrytkaESP